top of page

Cách thức Hoạt động

VRITIMES là một nền tảng kết nối giữa thông cáo báo chí và các nhà báo truyền thông

Bạn chỉ cần đăng thông cáo báo chí của mình với các danh mục, sau đó chúng tôi sẽ phân phối nó tới các nhà báo có liên quan.

Copy of Copy of interface vritimes how it works.png
1280px-Flag_of_Malaya.svg.png
Flag_of_the_Philippines.svg.png
thai flag.png
Flag_of_Vietnam.svg.png

Đối với Doanh nghiệp

Làm thế nào để xuất bản thông cáo báo chí?

Quảng bá thông cáo báo chí bằng cách đăng ký và tạo tài khoản của bạn. Sau đó, bạn có thể dễ dàng xuất bản thông cáo báo chí của mình với 3 bước đơn giản:

Điền thông tin theo nội dung thông cáo báo chí của bạn.

Thông tin

Chọn thẻ

VRITIMES sẽ phân phối thông cáo báo chí dựa trên các thẻ bạn đã chọn và các nhà báo cũng chọn lọc thông tin dựa theo đó.

Xuất bản & Lan tỏa

Đăng tải thông cáo báo chí của bạn để VRITIMES xuất bản và phân phối cho các phương tiện truyền thông.

Quản lý và Phân tích Thông cáo báo chí của bạn

Bạn có thể tự quản lý thông cáo báo chí đã xuất bạn của mình. Bạn có thể xem trước, chỉnh sửa và xóa các bài đăng tại đây. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể kiểm tra các báo cáo nhằm cải thiện thông cáo báo chí tiếp theo.

Nhiều lượt xem trang và xuất bản hơn

Kết nối với một số lượng lớn các phương tiện truyền thông sẵn sàng nhận thông cáo báo chí của bạn

Thông cáo báo chí của bạn sẽ được hiển thị với nhiều độc giả tại Châu Á

©2023 VRITIMES. Proudly created with Wix.com

|

|

bottom of page