top of page
bgb3.jpg
VRITIMES BLACK BESIDE.png

คู่มือข่าวประชาสัมพันธ์

ใช้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและถูกต้องเท่านั้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ควรมีข้อมูลที่เป็นความจริงและตรวจสอบได้เกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของคุณ หลีกเลี่ยงการใช้คำโฆษณาเกินจริง การสื่อสารให้เข้าใจผิดหรือการกล่าวอ้างที่เป็นเท็จซึ่งอาจทำให้ผู้อ่านเข้าใจผิดได้

ใช้ภาษาและน้ำเสียงที่เหมาะสม

ข่าวประชาสัมพันธ์ควรเขียนด้วยน้ำเสียงที่เป็นมืออาชีพและใช้ภาษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ฟัง หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิคหรือศัพท์เฉพาะที่ยากแก่ผู้อ่าน

ปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับการจัดรูปแบบ สไตล์ และโครงสร้าง สิ่งนี้ช่วยให้แน่ใจว่าข่าวประชาสัมพันธ์ของคุณสอดคล้องกับข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ และทำให้นักข่าวอ่านและเข้าใจได้ง่ายขึ้น

หลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

ห้ามรวมเนื้อหาใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ผิดจริยธรรม หมิ่นประมาท หรือน่ารังเกียจ ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อสำหรับผู้ใหญ่ คำพูดแสดงความเกลียดชัง ความรุนแรง ยาเสพติด หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข่าวประชาสัมพันธ์มีความเกี่ยวข้องและควรค่าแก่การเป็นข่าว

เผยแพร่เฉพาะข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องและควรค่าแก่ข่าวสารแก่กลุ่มเป้าหมายของคุณเท่านั้น หลีกเลี่ยงการส่งข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับการอัพเดทหรือประกาศเล็กน้อยทุกครั้ง

ให้ข้อมูลติดต่อ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ให้ข้อมูลติดต่อที่ชัดเจนและถูกต้องสำหรับบุคคลที่สามารถตอบคำถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเผยแพร่

เคารพแนวทางบรรณาธิการ

สื่อบางสำนักมีแนวทางบรรณาธิการเฉพาะสำหรับการรับข่าวประชาสัมพันธ์ โปรดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้และหลีกเลี่ยงการส่งหนังสือเผยแพร่ที่ไม่ตรงตามเกณฑ์

โดยรวมแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าข่าวประชาสัมพันธ์มีจุดประสงค์เพื่อสื่อสารข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงกับนักข่าว สื่อต่างๆ และสาธารณชน การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าข่าวประชาสัมพันธ์ของคุณจะมีประสิทธิภาพและได้รับการตอบรับอย่างดีจากกลุ่มเป้าหมายของคุณ

bottom of page