top of page
Group 34.png

Vietnam

Đối tác
truyền thông

Tổng quan về các đối tác truyền thông của chúng tôi để phân phối thông cáo báo chí. Bắt đầu xuất bản thông cáo báo chí đầu tiên của bạn ngay bây giờ!

Asset 1Vie 1Logo-Viet.png

Choose Antother
Country

icons8-thailand-96.png

Với hơn 1000 nhà báo
Nếu bạn là nhà báo, có thể đăng ký tại đây

Đối tác truyền thông của
VRITIMES Việt Nam

VRITIMES Việt Nam phân phối hơn 1000 thông cáo báo chí khắp các nước

Group 7680.png
Group 7681.png
Group 7717.png
Group 7680.png
Group 7624.png
Group 7679.png
Group 7715 (1).png
Group 7930.png
Group 7681.png

Kết nối với một số lượng lớn các phương tiện
truyền thông sẵn sàng nhận thông cáo báo chí của bạn

Thông cáo báo chí của bạn sẽ được hiển thị với nhiều độc giả tại Châu Á

©2023 VRITIMES. Proudly created with Wix.com

bottom of page