top of page
bgb1.jpg

Chính sách bảo mật

Tại dịch vụ phân phối thông cáo báo chí VRITIMES, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Chính sách riêng tư này chỉ ra các loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ chúng.

Các loại thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ người dùng của mình, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin công ty khi họ đăng ký tài khoản, gửi thông cáo báo chí hoặc liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về máy tính của người dùng, chẳng hạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt và hệ điều hành

Cách chúng tôi sử dụng thông tin

500-fingerprint-security-outline.png

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được với mục đích cung cấp dịch vụ thông cáo báo chí, trao đổi với người dùng về tài khoản và thông cáo báo chí của họ, và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để gửi cho bạn các thông tin tiếp thị về các dịch vụ của chúng tôi hoặc các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba mà chúng tôi cho rằng có thể bạn quan tâm.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin

Chúng tôi thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập khỏi việc truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Chúng tôi sử dụng các công nghệ bảo mật và mã hóa theo tiêu chuẩn ngành để bảo vệ dữ liệu của người dùng trong quá trình truyền và lưu trữ. Chúng tôi cũng giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu của người dùng đối với những nhân viên cần dữ liệu đó để cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

1335-qr-code-outline.png

Tiết lộ thông tin của bạn

Chúng tôi không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của người dùng cho bên thứ 3. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn cho các đối tác và nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy, những người hỗ trợ chúng tôi cung cấp dịch vụ của mình, chẳng hạn như chuyển phát email, bộ xử lý thanh toán và các nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật. Bên cạnh đó, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn nếu pháp luật yêu cầu hoặc nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền của chúng tôi hoặc sự an toàn của người dùng.

56-document-outline.png

Liên kết của bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết dẫn đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thông lệ bảo mật hoặc nội dung của các trang web này. Chúng tôi khuyến khích người dùng của mình xem lại chính sách bảo mật của các trang web này trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư của mình để phản ánh những thay đổi trong thực tiễn kinh doanh hoặc yêu cầu pháp lý của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đăng chính sách cập nhật trên trang web của mình và thông báo cho người dùng qua email hoặc các phương tiện khác. Người dùng được khuyến khích xem xét định kỳ Chính sách quyền riêng tư để được thông báo về cách chúng tôi bảo vệ thông tin của họ.

112-book-morph-outline (1).png
981-consultation-outline.png

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi hoặc cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại marketing@vritimes.com

@2022 by VRITIMES. Proudly created with Wix.com

bottom of page