top of page
VRITIMES BLACK BESIDE.png

3 Lợi ích khi sử dụng VRITIMES

Phát hành trên VRITIMES

Đảm bảo được phát hành trên Vritimes và các đối tác truyền thông của Vritimes

Phân phối sang các phương tiện truyền thông khác

Có nhiều cơ hội quảng bá hơn​

step2_exposure 1.png

Phân tích dữ liệu

Giúp việc báo cáo của bạn trở nên đơn giản

step3_analytics 1.png

SALE • SALE  SALE • SALE 

Chi Phí

1 lần phát hành

1 tín dụng = 1 thông cáo

490.000 VNĐ

Không cần đăng ký theo tháng

HOẶC

Only 245.000 VNĐ

Đăng ký dài hạn

Không giới hạn

1.490.000 VNĐ

/tháng

Phát hành thông cáo báo chí không giới hạn

Với mức phí trên, chúng tôi đảm bảo thông cáo báo chí của bạn sẽ được phân phối trên ít nhất 10 phương tiện truyền thông*

​Cách hoạt động của tín dụng

Mua tín dụng trước khi đăng bài

Tạo thông cáo báo chí

Sử dụng tín dụng để đăng tải/phát hành thông cáo báo chí

©2023 VRITIMES. Proudly created with Wix.com

|

bottom of page