top of page
bgb3.jpg
VRITIMES BLACK BESIDE.png

Hướng dẫn thông cáo báo chí

Chỉ sử dụng thông tin thực tế và chính xác

Thông cáo báo chí phải chứa thông tin trung thực và có thể kiểm chứng về công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Tránh việc phóng đại, xuyên tạc hoặc tuyên bố sai sự thật có thể khiến người xem hiểu lầm.

Sử dụng ngôn ngữ và ngữ điệu phù hợp

Thông cáo báo chí nên được viết với giọng điệu chuyên nghiệp và ngôn ngữ phù hợp với khán giả. Tránh sử dụng các thuật ngữ chuyên môn hoặc biệt ngữ gây khó hiểu cho người đọc.

Tuân thủ các tiêu chuẩn ngành

Nó tuân theo các tiêu chuẩn ngành về định dạng, phong cách và cấu trúc. Điều này đảm bảo rằng thông cáo báo chí của bạn nhất quán với các thông cáo báo chí khác và giúp các nhà báo dễ đọc và dễ hiểu hơn.

Tránh nội dung không phù hợp

Không bao gồm bất kỳ nội dung nào trái pháp luật, phi đạo đức, phỉ báng hoặc phản cảm. Điều này bao gồm nội dung liên quan đến chủ đề người lớn, lời nói căm thù, bạo lực, chất gây nghiện hoặc các hoạt động bất hợp pháp.

Đảm bảo thông cáo báo chí có liên quan và đáng tin cậy

Chỉ phân phối các thông cáo báo chí có liên quan và đáng tin cậy cho khách hàng mục tiêu của bạn. Tránh việc sử dụng thông cáo báo chí để cập nhật hoặc thông báo nhỏ.

Cung cấp thông tin liên lạc

Đảm bảo cung cấp thông tin liên hệ rõ ràng và chính xác cho những người có thể trả lời câu hỏi hoặc cung cấp thêm thông tin về việc phát hành.

Tôn trọng quy chuẩn biên tập

Một số cơ quan truyền thông có quy chuẩn biên tập cụ thể để nhận thông cáo báo chí. Vui lòng làm theo các quy chuẩn này và tránh gửi các bản phát hành không đáp ứng các tiêu chí.

Nhìn chung, điều quan trọng cần phải nhớ là thông cáo báo chí nhằm mục đích truyền đạt thông tin thực tế tới các nhà báo, cơ quan truyền thông và công chúng. Bằng cách tuân thủ các quy chuẩn này, bạn có thể bảo đảm tính hiệu quả cho thông cáo báo chí và được đón nhận bởi khách hàng mục tiêu.

bottom of page